Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

«Затверджую»

Керівник апарату Деражнянського        

      районного суду Хмельницької області

        ______________________Черевик В.А.

        Наказ № 99 від 17 грудня 2012 року

 

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

які надаються запитувачам інформації

в Деражнянському районному суді Хмельницької області

 

 1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає механізм відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації, розпорядником якої є Деражнянський районний суд Хмельницької області (далі – Суд).

2. У разі надходження до суду інформаційного запиту, зі змісту якого вбачається необхідність здійснення копіювання або друку документів обсягом більше як 10 сторінок, судом здійснюється розрахунок фактичних витрат на копіювання або друк документів за запитом.

3.     Відомості про кількість сторінок, які підлягають оплаті, їх формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, та розрахунок фактичних витрат повідомляються запитувачу інформації.

4.    Відшкодування запитувачем фактичних витрат здійснюється в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 №740 (додаток № 1 до Інструкції).

5.     Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється на рахунок надавача інформації через установи банків чи відділення зв’язку.

6.     Видача/направлення копій документів запитувачу здійснюється після пред’явлення оригіналу квитанції, яка засвідчує відшкодування фактичних витрат.

7.    У разі відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді на запит на інформацію обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), відповідь на запит на інформацію не надається. Відмовою вважається також ненадання оригіналу квитанції, який підтверджує сплату коштів на рахунок суду.  

 

                                  

Додаток 1

РОЗМІР
фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінрегіон України

Послуга, що надається

Вартість виготовлення 1 аркуша

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо у документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (у тому числі двосторонній друк)

0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати

 

                                                                                                                                             Додаток 2


Надавач послуг:         територіальне управління Державної судової адміністрації України         

                                     в Хмельницькій області       

Реєстраційний рахунок:            № 35220012000015

МФО банку:                                     815013

Код ЄДРПОУ:                                  26293548

 

Платник:                _______________________________________________________

                                  _____________________________________________________

 

РАХУНОК №_______

від ____           ________________   20 ____року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: ______________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                              (сума прописом)

 

Керівник ________________                      Головний бухгалтер ________________

(підпис)                                  (підпис)