Задати питання Задати питання
flag Судова влада України

Історична довідка Деражнянського районного суду

                                                 ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

 

        «Деражнянський районний суд Хмельницької області», 32200, вул. Миру,43, м. Деражня, Хмельницької області.

 

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ФОНДОУТВОРЮВАЧА

 

     В квітні  - травні 1919 року на підставі декрету РНК України від 19 лютого 1919 року              „ Про суд ” було утворено народний суд Деражнянського району.

    Кримінальні справи розглядалися народними судами, які обиралися радами чи виконкомом на рік; цивільні  - одним постійним суддею.

    Судова реформа 1922 року, основною ланкою судової системи визначила народний суд у складі постійного народного судді, та двох народних засідателів. Вони розглядали у першій інстанції всі цивільні і кримінальні справи, крім, тих , що належали до підсудності інших судів.

    Питання організації та діяльності судових органів регламентували положення про судоустрій  УСРР, прийняті постанови ВУЦВК і РНК УСРР у 1922, 1925, 1929 та 1931 рр.

     Відповідно до Положення  „Про судоустрій УСРР” , затвердженого ВУ ЦВК 23 жовтня 1925 року  - народні суди поділилися по дільницях.

    За законом „ Про судоустрій СРСР” і союзних республік 1938 році, передбачалося, що всі справи в народних судах розгадалися колегіально -  народним суддею за участю 2 народних засідателів, які обиралися громадянами таємним голосуванням строком на 3 роки. Народні судді звітували про свою роботу перед населенням.

     Припинили діяльність на період окупації 1941-1944 роки, відновили  - 1949 році законом „Про судоустрій УРСР”, прийнятим Верховною Радою УРСР.

     30 червня 1960 року,  запроваджено єдиний народний суд, районна чи міста, який не мав районного поділу.

   Народні  судді обиралися громадянами району строком на п’ять років таємним голосуванням, а народні  засідателі – загальними зборами робітників, службовців і селян за місцем їх роботи або проживання. Голову районного народного суду затверджував районний виконком.

  Нагляд за судовою діяльністю районних, народних судів здійснювали вищі суди. Відповідно до закону України «Про внесення змін і доповнень до закону УРСР « Про судоустрій» УРСР 1944р. був утворений Деражнянський районний суд Хмельницької області, а Деражнянський народний  суд припинив свою діяльність.

     Деражнянський районний суд Хмельницької області у своїй діяльності керується:

 Конституцією України, законами України « Про судоустрій», « Про статус суддів», « Про державну службу» « Про боротьбу з корупцією»., « Про відпустки»., « Призначення, обрання, переведення та звільнення суддів», цивільним кодексом України, цивільно процесуальним, кримінальним, кримінально – процесуальним кодексом, кодексом про адміністративні правопорушення, кодексом законів про працю, земельним, водним, лісовим кодексом,  постановою кабінету Міністрів України  «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів»  та іншими нормативно – правовими актами.

Основним завданням Деражнянського районного суду є:

-         здійснення правосуддя на засадах верховенства права;

-         захист прав свобод людини, законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

      У 1944-1945роках – де передбачалась штатна чисельність працівників суду  у складі 8 чоловік ( три секретарі судового засідання, прибиральниця, конюх, судових виконавець, секретар канцелярії, народний суддя);

            1946  року – з’явилася нова посада як, кур’єр.

  Збереглася книга наказів 1948-1949 рр. Вовковинецького районного суду, де суддями були Бухарева В.К., Муленко А.Я., (з 1952 року він увійшов до Деражнянського районного суду).  Відповідно з 1952 року розпочалося ведення  книги наказів по Деражнянському районному суді.

  5 грудня 1961 року було обрано народним суддею – Вітязя І., ;

1973-1993 р.р. народні судді  - Наконечний Н., М. Незгода.,  Т.Бухарєва.,  М. Никитюк., Ходоровський В., В.М. Харчук., Бас О.Г.

       1994 рік – суддя Коваль Ф.І.,  Штатна чисельність суду налічувала 13 чоловік.

       2009 рік – голова Деражнянського районного суду Зарєчна І.В., суддя Коваль Ф.І., Мантуляк Ю.В.

       2012 рік – голова Деражнянського районного суду Коваль Ф.І., суддя Дворнік О.С., суддя Лукіянець Т.В.

 

РОЗДІЛ 2.  ІСТОРІЯ СУДУ

 

     Деражнянський районний суд для зберігання, обліку, використання документів до передачі їх на державне зберігання має свій архів. В суді створена експертна комісія та призначена особа, яка відповідає за архів.

  Станом на 1січня 2009 року а архіві зберігаються справи за 1944-2009 р.р.

       У архіві також знаходяться:

-         вироки по кримінальних справах та рішення по цивільних справах Віньковецького, Михайлівського,  Вовковинського народних судів 1944-1961 рр., ;   

-         рішення по цивільних справах 1966-1980 рр.;

-         рішення по кримінальних справах 1983-1989 рр.;

-         рішення по майнових спорах 1944-1966 рр.

 

РОЗДІЛ 3.  ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТІВ СУДУ.

 

У Деражнянському районному суді Хмельницької області  відклалися законодавчі, інструктивні, організаційно – розпорядчі, планові, звітно – аналітичні, інформаційні документи, що відображають діяльність установи, а саме:

-         накази з основної діяльності:

-         піврічні плани роботи;

-         інформації, довідки, аналізи про виконання наказів, вказівок судової адміністрації, органів державної влади;

-         бухгалтерські документи( штатні розписи);

-         протоколи загальних зборів, вироки по кримінальних справах та рішення по цивільних справах Віньковецького, Михайлівського,  Вовковинського народних судів 1944-1961 рр.; рішення по цивільних справах 1966-1980 рр.; кримінальних справах 1983-1989рр., майнових спорах 1944-1966рр.

Документів, що виходять за хронологічні рамки у суді немає.

Науково – довідковими документами фонду є описи справ постійного зберігання та дана історична довідка.